TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG NĂM HỌC 2022 - 2023

Nội dung sự kiện

Lịch chi tiết, hình thức sinh hoạt (online/ trực tiếp), địa điểm sẽ thông báo đến từng sinh viên qua email sau.

 

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Hội trường Trịnh Công Sơn - 1500
  • Ngày bắt đầu: 07:30 28/08/2022
  • Vé còn : 0/1