Livestream lớp Cảm tình Đoàn năm 2020

Nội dung sự kiện

Với sự trình bày của Thầy Hoàng Đôn Nhật Tân - Phó chủ nhiệm CLB Truyền thống Thành Đoàn, Nguyên Hiệu trưởng Trường Đoàn Lý Tự Trọng

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : ĐH Văng Lang
  • Ngày bắt đầu: 07:00 27/03/2020
  • Vé còn : 500/500