LỄ TRAO HỌC BỔNG DOANH NGHIỆP VÀ TỌA ĐÀM ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CỦA SINH VIÊN LUẬT

Nội dung sự kiện

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Hội trường N2T1 - 400
  • Ngày bắt đầu: 07:30 18/08/2022
  • Vé còn : 0/1