TUẦN SHCD SINH VIÊN VLSC 2022 - 2022 - XIN CHÀO TÂN SINH VIÊN

Nội dung sự kiện

BẠN BIẾT GÌ CHƯA? ÔI TRỜI ĐẤT ƠI, LỊCH SINH HOẠT TUẦN LỄ HỘI NHẬP VLSC ĐÂY RỒI! 

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Hội trường N2T1 - 400
  • Ngày bắt đầu: 08:00 08/08/2022
  • Vé còn : 1/1