TALKSHOW "KỸ NĂNG GIAO TIẾP NGHỆ THUẬT"

Nội dung sự kiện

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Hội trường N2T1 - 400
  • Ngày bắt đầu: 12:30 12/08/2022
  • Vé còn : 0/1