TALKSHOW "TỪ TRƯỜNG HỌC ĐẾN TRƯỜNG ĐỜI" CHO SINH VIÊN HỌC KỸ NĂNG MỀM

Nội dung sự kiện

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Toà F, CS3~F.08.04
  • Ngày bắt đầu: 12:30 23/07/2022
  • Vé còn : 0/1