TRIỂN LÃM ĐỒ ÁN CỦA SINH VIÊN VÀ GIAO LƯU HỌC THUẬT VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SUNMOON

Nội dung sự kiện

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Toà A, CS3~Sảnh hội trường Trịnh Công Sơn
  • Ngày bắt đầu: 07:30 29/06/2022
  • Vé còn : 0/1