HỘI THẢO "QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ THẾ HỆ TRẺ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÌ MỘT TƯƠNG LAI TỐT ĐẸP HƠN"

Nội dung sự kiện

Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, góp phần tăng cường kiến thức pháp luật cho sinh viên đang theo học tại Khoa Luật - Trường Đại học Văn Lang, Khoa Luật tổ chức Hội thảo trực tuyến (Webinar) với hai chuyên đề:

- Chuyên đề 1: "Quyền tác giả và quyền liên quan";
- Chuyên đề 2: "Sở hữu trí tuệ và thế hệ trẻ - Đổi mới sáng tạo vì một tương lai tốt đẹp hơn"

Chuyên đề sẽ do diễn giả: TS. Nguyễn Hồ Bích Hằng trình bày. Diễn giả Nguyễn Hồ Bích Hằng hiện là Nghiên cứu sinh sau tiến sỹ tại trường Đại học Đông Phần Lan (University of Eastern Finland) và có nhiều năm nghiên cứu trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

Sinh viên Khoa Luật sẽ nhận thông tin tham dự chuyên đề qua email outlook.

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Online
  • Ngày bắt đầu: 14:00 21/06/2022
  • Vé còn : 0/1