LỚP KỸ NĂNG LỄ TÂN 01 "ĐỊNH HÌNH TÁC PHONG - HÌNH ẢNH VĂN LANG"

Nội dung sự kiện

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Toà A, CS3~Hoàng Sa 2
  • Ngày bắt đầu: 18:00 24/06/2022
  • Vé còn : 0/1