DỰ ÁN CỘNG ĐỒNG TÔ MÀU GIẤC MƠ TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT ÁNH DƯƠNG QUẬN 12

Nội dung sự kiện

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Ngoài trường~ Trường chuyên biệt Ánh Dương Quận 12
  • Ngày bắt đầu: 08:00 20/07/2022
  • Vé còn : 0/1