DỰ ÁN CỘNG ĐỒNG TÔ MÀU GIẤC MƠ TRUNG TÂM HỔ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HÒA NHẬP BÌNH CHÁNH

Nội dung sự kiện

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Ngoài trường~Trung tâm hổ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Bình Chánh
  • Ngày bắt đầu: 08:00 12/08/2022
  • Vé còn : 1/1