DỰ ÁN CỘNG ĐỒNG TÔ MÀU GIẤC MƠ TRƯỜNG HY VỌNG QUẬN 6

Nội dung sự kiện

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Ngoài trường~Trường Hy Vọng Quận 6
  • Ngày bắt đầu: 08:00 09/08/2022
  • Vé còn : 1/1