DỰ ÁN CỘNG ĐỒNG TÔ MÀU GIẤC MƠ TRƯỜNG KHIẾM THÍNH HY VỌNG BÌNH THẠNH

Nội dung sự kiện

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Ngoài trường~Trường khiếm thính Hy Vọng Bình Thạnh
  • Ngày bắt đầu: 08:00 25/06/2022
  • Vé còn : 1/1