DỰ ÁN CỘNG ĐỒNG TÔ MÀU GIẤC MƠ TRƯỜNG GIÁO DỤC CHUYÊN BIỆT THẢO ĐIỀN

Nội dung sự kiện

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Ngoài trường~Trường giáo dục chuyên biệt Thảo Điền
  • Ngày bắt đầu: 13:30 18/06/2022
  • Vé còn : 1/1