DỰ ÁN CỘNG ĐỒNG TÔ MÀU GIẤC MƠ TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT HY VỌNG GÒ VẤP

Nội dung sự kiện

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Ngoài trường~Trường chuyên biệt Hy Vọng Gò Vấp
  • Ngày bắt đầu: 08:00 18/06/2022
  • Vé còn : 1/1