DỰ ÁN CỘNG ĐỒNG TÔ MÀU GIẤC MƠ TRƯỜNG CHUYÊN BIỆT BÌNH TÂN

Nội dung sự kiện

 

 

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Ngoài trường~Trường chuyên biệt Bình Tân
  • Ngày bắt đầu: 13:30 18/07/2022
  • Vé còn : 1/1