HỘI THẢO "NHẬN DIỆN VÀ CHUYỂN HÓA STRESS DƯỚI GÓC NHÌN HỆ THỐNG"

Nội dung sự kiện

Text

Description automatically generated

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Toà F, CS3~F.11.02
  • Ngày bắt đầu: 08:00 17/06/2022
  • Vé còn : 0/1