TALKSHOW "FINNOBOX05 FINTECH & INNOVATION - FINTECH ĐỔI MỚI SÁNG TẠO"

Nội dung sự kiện

TALKSHOW "FINNOBOX05 FINTECH & INNOVATION - FINTECH ĐỔI MỚI SÁNG TẠO"

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Hội trường N2T1 - 400
  • Ngày bắt đầu: 07:30 15/06/2022
  • Vé còn : 0/1