SEMINAR KINH TẾ TUẦN HOÀN

Nội dung sự kiện

Khoa Môi trường hân hạnh chào đón và tổ chức Seminar học thuật với chủ đề "Building Science, Technology, and Innovation Interface for Circular Economy in Agricultural Waste to Energy Conversion in ASEAN Region" (tạm dịch: Xây dựng Giao diện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới cho nền kinh tế tuần hoàn trong chuyển đổi chất thải nông nghiệp sang năng lượng ở khu vực ASEAN) do Giáo sư Chettiyappan Visvanathan trình bày. Seminar được tổ chức với 2 hình thức trực tiếp và trực tuyến. - Thời gian: 10:00 – 11:00, Thứ tư, ngày 08/06/2022 - Địa điểm: Phòng Hoàng Sa 2, Tòa A, Cơ sở chính, Trường Đại học Văn Lang.

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Toà A, CS3~Hoàng Sa 2
  • Ngày bắt đầu: 10:00 08/06/2022
  • Vé còn : 0/1