VÒNG CHUNG KẾT CUỘC THI KHỞI NGHIỆP "RA KHƠI 2022"

Nội dung sự kiện

 

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Hội trường Trịnh Công Sơn - 1500
  • Ngày bắt đầu: 08:00 26/06/2022
  • Vé còn : 352/1500