HỘI THAO TÂN SINH VIÊN 2022 - CHUNG KẾT BÓNG CHUYỀN

Nội dung sự kiện

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Toà G, CS3~Sân bóng chuyền
  • Ngày bắt đầu: 19:00 24/05/2022
  • Vé còn : 1/1