LỄ KÝ KẾT MOA GIỮA KHOA KỸ THUẬT CƠ - ĐIỆN VÀ MÁY TÍNH VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT TÂN PHÁT LONG

Nội dung sự kiện

 

   Nhằm giúp sinh viên các ngành Kỹ thuật nói chung có thêm các ứng dụng để áp dụng vào các môn chuyên ngành đã học vào thực tế; cũng như có sự tiếp xúc, giao lưu và hợp tác với doanh nghiệp trong đào tạo, hướng nghiệp. Nay Khoa Kỹ thuật Cơ – Điện và Máy tính.

 

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Toà A, CS3~Trường Sa 2
  • Ngày bắt đầu: 08:30 20/05/2022
  • Vé còn : 1/1