CHÀO ĐÓN ĐOÀN HỌC SINH TỈNH ĐỒNG THÁP VÀ BẾN TRE ĐẾN THAM QUAN, HỌC TẬP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Nội dung sự kiện

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Toà F, CS3~Toàn trường
  • Ngày bắt đầu: 13:00 15/05/2022
  • Vé còn : 1/1