VÒNG SƠ LOẠI CUỘC THI TÌM KIẾM NGƯỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH TÀI NĂNG - Q-ÉN 22

Nội dung sự kiện

"Q-ÉN 22” là cuộc thi tìm kiếm người dẫn chương trình tài năng lần đầu tiên được tổ chức tại trường Đại học Văn Lang bởi Câu lạc bộ Q-Event thuộc khoa Quản trị Kinh doanh. “Q-ÉN 22” tạo ra nhằm mục đích tìm kiếm và phát triển tài năng dẫn chương trình trong môi trường đại học, hứa hẹn sẽ mang đến cho các bạn sinh viên Nhà Q nói riêng và sinh viên Văn Lang nói chung môi trường trải nghiệm thực tế, thỏa sức đam mê để trở thành một người dẫn chương trình chuyên nghiệp

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Toà F, CS3~F.10.01
  • Ngày bắt đầu: 07:30 17/05/2022
  • Vé còn : 0/1