HỘI THAO TÂN SINH VIÊN 2022 - MÔN BÓNG CHUYỀN - NGÀY 17.5.2022

Nội dung sự kiện

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Toà G, CS3~Sân bóng chuyền
  • Ngày bắt đầu: 18:00 17/05/2022
  • Vé còn : 0/1