GIẢI BÓNG ĐÁ CẤP KHOA XÂY DỰNG S2 - CHUNG KẾT NGÀY 22.05.2022

Nội dung sự kiện

GIẢI BÓNG ĐÁ CẤP KHOA XÂY DỰNG S2 - CHUNG KẾT NGÀY 22.05.2022

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Ngoài trường~Sân bóng đá Ông bầu Bảo Long (252/38 Vườn Lài, phường An Phú Đông, quận 12)
  • Ngày bắt đầu: 17:00 22/05/2022
  • Vé còn : 0/1