GIẢI BÓNG CHUYỀN TDTU MỞ RỘNG LẦN IV NĂM 2022 - TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG VS ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TPHCM

Nội dung sự kiện

GIẢI BÓNG CHUYỀN TDTU MỞ RỘNG LẦN IV NĂM 2022 - TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG VS ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TPHCM

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Ngoài trường~Sân bóng chuyền Tôn Đức Thắng
  • Ngày bắt đầu: 14:30 08/05/2022
  • Vé còn : 1/1