GIẢI BÓNG ĐÁ SINH VIÊN TP.HCM 2022 - TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG VS ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM

Nội dung sự kiện

GIẢI BÓNG ĐÁ SINH VIÊN TP.HCM 2022 - TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG VS ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Ngoài trường~Sân bóng đá Trường Đại học Giao thông Vận tải
  • Ngày bắt đầu: 16:00 07/05/2022
  • Vé còn : 1/1