CHƯƠNG TRÌNH ĐOÀN - HỘI KHOA QHCC-TT "NEON THE LUMINOUS SHOW"

Nội dung sự kiện

 

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Hội trường Trịnh Công Sơn - 1500
  • Ngày bắt đầu: 18:00 14/05/2022
  • Vé còn : 0/1