VÒNG SƠ LOẠI CUỘC THI "TÌM KIẾM NGƯỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH TÀI NĂNG"

Nội dung sự kiện

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Hội trường N2T1 - 400
  • Ngày bắt đầu: 08:00 17/05/2022
  • Vé còn : 0/1