ASEM 2022 - THE VIETNAM - TAIWAN JOINT SYMPOSIUM ON APPLIED SCIENCE AND EMERGENT 2D MATERIALS

Nội dung sự kiện

Nhằm mở rộng hợp tác và giới thiệu những hướng nghiên cứu mới nhất trong các ngành thuộc Khoa học Ứng dụng và Vật liệu tiên tiến, Viện Tiên tiến Khoa học và Công nghệ (STAI) của trường Đại học Văn Lang và Office of International Affairs (OIA), Department of Physics của Đại học Quốc gia Thành Công, Đài Loan (National Cheng Kung University) đồng tổ chức Hội nghị chuyên đề (symposium) với tên gọi “The Vietnam-Tawan Joint Symposium on Applied Science and Emergent Two-Dimensional Materials 2022 (ASEM 2022)” tại trường Đại học Văn Lang.

 

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Toà A, CS3~Trường Sa 2
  • Ngày bắt đầu: 07:30 27/04/2022
  • Vé còn : 1/1