WELCOME CEREMONY FOR REPRESETATIVES OF UNIVERSITY AND BUSINESS PARTNERS TO VISIT VLU

Nội dung sự kiện

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Toà A, CS3~Trường Sa 2
  • Ngày bắt đầu: 08:00 23/04/2022
  • Vé còn : 1/1