TRẢI NGHIỆM VĂN HÓA HÀN QUỐC

Nội dung sự kiện

Nội dung:

+ Trải nghiệm nghệ thuật viết thư pháp Hàn Quốc

+ Trải nghiệm gấp giấy Hanbok

+ Trưng bày sách viết về văn hóa, ngôn ngữ, truyện tranh Hàn Quốc

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Toà A, CS3~Phòng đọc Thư viện
  • Ngày bắt đầu: 14:00 24/04/2022
  • Vé còn : 33/50