FIELD TRIP ĐẾN ALLUVIA CHOCOLATIE

Nội dung sự kiện

Ngày 16/4: Các bạn sinh viên chương trình Cử nhân Quốc tế sẽ được tìm hiểu về quá trình phát triển của Alluvia Chocolatier cũng như chiến lược quảng bá thương hiệu của họ. Ngoài ra, các bạn còn được làm socola và tham gia các hoạt động ngoài trời khác.

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Ngoài trường~Công ty Alluvia Chocolate (Tiền Giang)
  • Ngày bắt đầu: 08:00 16/04/2022
  • Vé còn : 0/1