HỘI THAO SINH VIÊN 2022 - BỘ MÔN ĐIỀN KINH

Nội dung sự kiện

HỘI THAO SINH VIÊN 2022 - BỘ MÔN ĐIỀN KINH

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Toà A, CS3~Sân cơ sở 3
  • Ngày bắt đầu: 07:00 17/04/2022
  • Vé còn : 0/1