HỘI THAO SINH VIÊN 2022 - BÁN KẾT MÔN BÓNG RỔ NAM

Nội dung sự kiện

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'SEMI FINAL Trận 1 KHOA QUAN HỆ CÃNG CHÚNG 18h00 KHOA DU LỊCH KHOA KIẾN TRÚC Trận 2 19h00 KHOA THƯƠNG MẠI'

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Toà G, CS3~Sân bóng rổ
  • Ngày bắt đầu: 18:00 14/04/2022
  • Vé còn : 0/1