TRẬN ĐÁ BÓNG GIAO HỮU GIỮA ĐỘI TUYỂN VĂN LANG VÀ CLB TRẺ LÊ BẢO MINH

Nội dung sự kiện

TRẬN ĐÁ BÓNG GIAO HỮU GIỮA ĐỘI TUYỂN VĂN LANG VÀ CLB TRẺ LÊ BẢO MINH

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Toà G, CS3~Sân Bóng đá Gia Định
  • Ngày bắt đầu: 20:00 06/04/2022
  • Vé còn : 0/1