LỚP ĐOÀN VIÊN MỚI - CÂU CHUYỆN THÁNG 3 - ĐỢT 2

Nội dung sự kiện

 

LỚP ĐOÀN VIÊN MỚI - CÂU CHUYỆN THÁNG 3

Hướng đến kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2022) đồng thời đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng thanh niên; nâng cao nhận thức về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, về ý nghĩa vinh dự của người Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn trường Đại học Văn Lang tổ chức phát triển Đoàn viên mới năm học 2021 – 2022.

</p>
     <!-- <p>Brazil’s view takes you through clouds of mist and the opportunity to see these 275 falls, spanning nearly two miles! Argentina’s side allows you to walk along the boardwalk network and embark on a jungle train through the forest for unforgettable views. Hear the deafening roar and admire the brilliant rainbows created by the clouds of spray, and take in the majesty of this wonder of the world. From vibrant cities to scenic beauty, this vacation to Rio de Janeiro, Iguassu Falls, and Buenos Aires will leave you with vacation memories you’ll cherish for life.</p> -->
    </div>
    <!--====== ROOMS: HOTEL BOOKING ==========-->

    <!--====== TOUR LOCATION ==========-->
    <!-- <div class=

Location

-->

Thông tin sự kiện

 • Địa điểm : Online
 • Ngày bắt đầu: 07:00 07/04/2022
 • Vé còn : 1/1