CHUNG KẾT MARKETING GENERATORS 2021

Nội dung sự kiện

Có thể là hình ảnh về văn bản

Chặng đua về đích của Marketing Generators 2021 đang nóng dần lên, BTC cùng các đội thi đang gấp rút chuẩn bị cho một Chung Kết bùng nổ cùng những điều mỗi không thể bỏ lỡ:

 

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Hội trường Trịnh Công Sơn - 1500
  • Ngày bắt đầu: 12:30 01/04/2022
  • Vé còn : 1000/1000