WORKSHOP "BIÊN DỊCH VĂN HỌC HÀN QUỐC" NẰM TRONG CHUỖI SỰ KIỆN "KỶ NIỆM 30 NĂM QUAN HỆ VIỆT NAM - HÀN

Nội dung sự kiện

Tạo sân chơi học thuật cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc và sinh viên ngành tiếng Hàn khu vực miền Nam

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Online
  • Ngày bắt đầu: 00:00 05/05/2022
  • Vé còn : 9/15