PHỦ XANH ĐÔ THỊ

Nội dung sự kiện

"Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cộng đồng
Hoàn thành điều kiện chương trình học tập cộng đồng khoá 27
Quảng bá hình ảnh thương hiệu nội thất Văn Lang.
Đáp ứng mục tiêu KPI"

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Ngoài trường~outsideschool
  • Ngày bắt đầu: 07:00 25/06/2022
  • Vé còn : 0/1