MÙA HÈ TÌNH NGUYỆN KHOA ĐIỀU DƯỠNG VÀ KỸ THUẬT Y HỌC

Nội dung sự kiện

Hỗ trợ chăm sóc người già neo đơn

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Ngoài trường~outsideschool
  • Ngày bắt đầu: 07:00 10/07/2022
  • Vé còn : 17/50