CAMPUS TOUR + QUẢNG BÁ NGÀNH NGÔN NGỮ HÀN QUỐC VLU

Nội dung sự kiện

Tạo cơ hội cho học sinh sắp tốt nghiệp THPT tìm hiểu về trường Văn Lang và ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Updating
  • Ngày bắt đầu: 07:00 20/04/2022
  • Vé còn : 199/200