MÔ HÌNH HỌC TẬP CHỦ ĐỘNG (FLIPPED MODEL CLASSROOM)

Nội dung sự kiện

Giúp sinh viên nắm vững mô hình lớp học đảo ngược; Giới thiệu đến sinh viên cách kết hợp học tập online-offline hiệu quả

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Online
  • Ngày bắt đầu: 14:00 20/04/2022
  • Vé còn : 580/600