KỸ NĂNG PHIM TRƯỜNG CẦN CÓ CỦA DIỄN VIÊN ĐIỆN ẢNH TRUYỀN HÌNH

Nội dung sự kiện

Sinh viên VL đam mê tìm hiểu về ngành phim

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Ngoài Trời
  • Ngày bắt đầu: 12:00 24/04/2022
  • Vé còn : 40/50