THIẾT KẾ NỘI THẤT CÔNG TRÌNH NHÀ Ở CHỦ ĐỀ "GET A LIFE"

Nội dung sự kiện

Nâng cao tư duy sáng tạo thiết kế. Giao lưu học thuật sáng tạo với sinh viên các trường. Quảng bá hình ảnh thương hiệu nội thất Văn Lang. Đáp ứng mục tiêu KPI

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Hội trường N2T1 - 400
  • Ngày bắt đầu: 07:30 28/04/2022
  • Vé còn : 16/20