SEMINAR KỸ SƯ CẦU NỐI VÀ KỸ SƯ CNTT TRONG DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN

Nội dung sự kiện

 

Sự kết nối giữa Kỹ sư cầu nối và Kỹ sư CNTT với doanh nghiệp Nhật Bản

Sinh viên ngành HKDL và KTPM sẽ thấy được mối liên kết giữa ngành và doanh nghiệp, tư vấn nghề nghiệp cho sinh viên

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Online
  • Ngày bắt đầu: 08:00 23/04/2022
  • Vé còn : 58/60