CHĂM SÓC SỨC KHỎE TINH THẦN CHO NGƯỜI YẾU THẾ - DỰ ÁN PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH

Nội dung sự kiện

Giải pháp hỗ trợ trẻ chậm phát triển hòa nhập cộng đồng: "Một hoạt động có ý nghĩa thiết thực của cô gái Nhật Bản dành cho trẻ khuyết tật Việt Nam"

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Hội trường C001 - 700
  • Ngày bắt đầu: 07:00 18/04/2022
  • Vé còn : 697/700