CUỘC THI REVIEW PHIM SÁCH BĂNG TIẾNG ANH

Nội dung sự kiện

Hoạt động review phim ảnh hoặc sách bằng tiếng Anh, giúp sinh viên tăng cường kỹ năng viết tiếng Anh của mình.

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : KHAC
  • Ngày bắt đầu: 07:00 17/04/2022
  • Vé còn : 100/100