NGUỒN GỐC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGHỆ THUẬT CẢI LƯƠNG

Nội dung sự kiện

Phân tích Nghệ thuật Cải lương được phát triển và bắt đầu từ đờn ca tài tử... Những đặc trưng của các bài lẻ đến vọng cổ sử dụng khi nào và tại sao... "Nguồn gốc và sự phát triển của Nghệ thuật Cải lương".

Thông tin sự kiện

  • Địa điểm : Hội trường N2T1 - 400
  • Ngày bắt đầu: 17:00 20/03/2022
  • Vé còn : 350/350